Vývoz smetných náodob v roku 2016

Termíny vývozu smetných nádob na rok 2016 sú zverejnené aj v časti menu Kalendár.

smetiak

JoomSpirit