Dôležité upozornenie

 

 

Dôrazne upozorňujeme všetkých občanov a chatárov obce Nová Bošáca, že je zakázané UKLADAŤ odpad pred bránu prevádzkového dvora !!!

Komunálny odpad sa musí odkladať do smetných nádob. Na miestach, kde sa zberné vozidlo nedostane, postačuje vyložiť vrece s komunálnym odpadom pred dom každý prvý pondelok a utorok v mesiaci. Triedený odpad sa ukladá do smetných nádob na to určených na Predpolome, Šancoch, Salaši, pri budove Hasičov, pri Kultúrnom dome. Odloženie objemného odpadu si občania môžu dohodnúť počas úradných hodín Obecného úradu.

Podľa platných zákonov porušenie tohto zákazu bude považované ako priestupok a vinníkovi môže byť uložená pokuta až do výšky 165,00 €.

JoomSpirit