Upozornenie o zákaze odkladania odpadov

 

Vážení občania a majitelia nehnuteľností v Novej Bošáci!

Napriek vytvoreniu možnosti odkladať odpady primeraných spôsobom do kontajnerov na to určených, priestor, kde bolo jednoznačne a zreteľne zakázané akékoľvek odpady ukladať, dopadol  nasledovne (viď foto). Osobne som na mieste niektorých občanov upozornil na skutočnosť, že odpady, aj komunálne môžu uložiť do kontajnerov pri Kultúrnom dome. Reakcie boli rôzne, až nedôstojné a hulvátske.  Za predpokladu, že vieme všetci čítať, považujem takéto správanie za aroganciu a zlomyseľnosť. Argumenty tipu : "čo ja ale tí druhí...no a čo, veď si to platím"  nepatria medzi dospelých ľudí. Na chodníku pred prevádzkovým dvorom nachádzame, pečené stehno z barana, pečené mäso, chlieb, lístie, seno, trávu, drevené laty, knihy a 90 % nevytriedeného komunálneho odpadu  ...naozaj všeličo. Apelujem na elementárnu slušnosť a v prípade, že sa nedostatky budú opakovať, budeme nútení využiť ustanovenie § 115 ods. 1, písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý znie: "Priestupku sa dopustí ten, kto uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou." Za priestupok možno uložiť pokutu až do 1500€.

S pozdravom starosta obce

nelagalny odpad

JoomSpirit