Poďakovanie

 

 Tatra 148 CAS32 DHZNB    Starosta obce Nová Bošáca vyslovuje úprimné poďakovanie členom Dobrovoľného hasičského zboru obce Nová Bošáca za úspešné vypátranie nezvestnej osoby v lesných porastoch katastra obce Nová Bošáca dňa 8.8.2019 na požiadanie Obvodného oddelenia Policajného zboru Nové Mesto nad Váhom. K poďakovaniu sa pripája riaditeľ OO PZ Nové Mesto nad Váhom.

 

Ján Žucha
starosta obce

JoomSpirit