Harmonogram výziev MAS Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a
Mikroregiónu Bošáčka na rok 2019

 

 Harmonogram výziev MAS Združenie obcí Bielokarpatsko trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka na rok 2019

JoomSpirit