Zákaz vypaľovania porastov

 

Vážení  občania !

      V jarnom období sa výrazne zvyšuje  riziko vzniku  požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť  ovplyvňujú  najmä požiare, ktoré vznikajú následkom  porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Ide najmä o vypaľovanie  porastov ale aj  spaľovanie odpadov a zakladanie ohňov v prírode.  Niektorí občania sa pri týchto činnostiach správajú  nezodpovedné a ľahkovážne  a tým ohrozujú  naše spoločné lesné bohatstvo.   Vypaľovanie suchých porastov je každoročne sa opakujúci  jav  a  preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia  na občanov  s výzvou  rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania,  

  • nevypaľujte suché trávnaté porasty !
  • nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú  horľavé látky  a odkiaľ sa môže oheň     

  rozšíriť!

  • na kladenie ohňa v prírode využívajte  len miesta  na to určené – ohniská ! 

-     pri odchode  ohniská  dôkladne uhaste !

  • nefajčite resp. obmedzte fajčenie v lese !  

 

      Hasiči upozorňujú, že za  vypaľovanie porastov  je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

 

      Chrániť lesy prislúcha nám všetkým  a  preto  dodržiavajme  predpisy o ochrane pred požiarmi  a  správajme  sa  v prírode zodpovedne a ohľaduplne.                  

 

JoomSpirit