Výrub stromov - správne konanie

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Nová Bošáca, 913 08 Nová Bošáca 79 alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Bratislavské regionálne ochranárske združenie o.z. 841 04 Bratislava, Na riviére 7/A, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub zarastených lúk a pasienkov slivkami, jaseňom, javorom, topoľom, ružou šípkovou, černicou a bazou, ktoré rastú na pozemkoch KN – E, p.č. 7912, 7911, 7913/1 a 7906/1 v  k. ú. Nová Bošáca, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa. Správne konanie začalo dňa 12.3.2018.

JoomSpirit