Stanovisko NKU SR k rekonštrukcii verejného osvetlenia v Novej Bošáci

 

V roku 2017 prebehla rekonštrukcia verejného osvetlenia v Novej Bošáci na LED osvetlenie s výrazne nižšou spotrebou oproti pôvodným svietidlám. Najvyšší kontrolný úrad SR vykonal v roku 2018 kontrolu efektívnosti vynaložených prostriedkov a výsledok kontroly si môžete prečítať nižšie.

Stanovisko NKU SR k rekonštrukcii verejného osvetlenia v Novej Bošáci 01 Stanovisko NKU SR k rekonštrukcii verejného osvetlenia v Novej Bošáci 02

 

 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

 

košina zásielka súd 24.10.2018

 Jesenná kvapka krvi

 

jesenna kk 20.11.2018 TS TSK JESENNA KVAPKA KRVI 20.11.2018
 Desatoro bezpečného seniora

 

Dávame do pozornosti leták pre našich seniorov

DESATORO bezpečného seniora

 Prieskum v doprave

 

SAD TN logo ZSSK logo

Vážení občania,

ak máte požiadavky v súvislosti so zosúladením autobusových liniek a spojov ŽSR Nová Bošáca - Nové Mesto n/V, zašlite návrhy na e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 5.10.2018.
Návrhy budú zaslané dopravcom na posúdenie.

 Informácie o výsadbe rýchlorastúcich drevín v k. ú. Nová Bošáca, CHKO Biele Karpaty

 

Naša obec sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a vzhľadom k tomu aj štátna ochrana prírody reguluje možnosti výsadby rôznych druhov drevín v tejto lokalite. biele karpaty znak

Keďže sa v našej obci vyskytla výsadba drevín (Paulownia), ktoré nie sú povolené upozorňujeme občanov, aby sa vyhli ich výsadbe ako aj ďaľším druhom drevín, ktoré nie su povolené.

drevina paulovnia 01drevina paulovnia 02

 

Výsadbou nepovolených druhov drevín je možné udeliť pokutu!

 

 Prikladáme nekoľko informácii k pestovaniu rôznych druhov rastín:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-138#prilohy

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-342#prilohy

http://www.sopsr.sk/files/24_2003_vyhlaska_OPaK_od_01_01_2015.pdf

Rozhodnutie v prípade pestovania Paulownie na Slovensku 

 

 Harmonogram vývozov triedených zložiek odpadu 2018

 

Prosíme Vás o dodržiavanie triedenia jednotlivých zložiek odpadu. Znížite tým náklady na odpady a pomôže aj nášmu životnému prostrediu.

Ďakujeme za pochopenie

Harmonogram vývozov triedených zložiek odpadu 2018 01 Harmonogram vývozov triedených zložiek odpadu 2018 02
 Oznam Západoslovenskej distribučnej

 

Od mája do konca októbra 2018 bude ZDIS vo vyznačenej lokalite obnovovať elektrické vedenie. Viac info nižšie.

ZDIS orezanie 01 ZDIS orezanie 02 ZDIS orezanie 03
 Separovanie odpadu v Novej Bošáci

 

Prečo triediť odpad

logo recyklovanie

 Na Slovensku ročne vyprodukuje jeden občan priemerne 350 kilogramov komunálneho odpadu, pritom až polovica by sa dala ešte využiť. Aj obec by mohla ušetriť svoje financie tým, že ľudia separujú. Okrem toho, v prírode sa odpad rozkladá oveľa pomalšie, napríklad plechovky sa rozkladajú 20 až 100 rokov, PET fľaša by sa rozkladala 500 rokov, sklo dokonca až 4000 rokov. Separovaním odpadu získate minimálne dobrý pocit z dobre vykonanej práce, zlepšenie budúcnosti pre svoje deti či čistejšie a zdravšie životné prostredie. Ľudia na celej Zemi by sa mali snažiť o čo najmenšie vytváranie odpadu. Príkladom nám idú aj zahraničné krajiny, pokým priemerný Slovák použije za rok 466 igelitových tašiek, priemerný Dán iba 4 tašky.

 Ako separovať?

Separovať sa dá veľmi jednoducho tým, že odpad pretriedite a vhodíte do príslušných vriec, alebo ho môžete vhodiť priamo do kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci a pravidelne sa vyvážajú. Odpad sa potom odvezie a dá sa opäť spracovať na výrobu iných produktov. Ak uvidíte čiernu skládku odpadu, prosíme vás o jej nahlásenie na obecný úrad.

Čo sa ďalej deje so separovaným odpadom

recyklovanie

V Novej Bošáci sa o odvoz separovaného odpadu stará firma Marius Pedersen, ktorá ho potom ďalej spracováva a predáva iným firmám na spracovanie, teda odpad sa stáva tovarom. Z PET fliaš sa napríklad vyrábajú vlákna na výrobu kobercov či oblečenia. Z fólií, vreciek alebo tašiek môžu byť opäť fólie. Z tvrdých obalov (od krémov, gélov a pod.) sa vyrábajú palety na tovar. Zvyšky, ktoré sa nedajú inak využiť sa používajú na výrobu zatrávňovacích dlaždíc alebo alternatívneho paliva.

Skládkovanie odpadov je až tá úplne najposlednejšia možnosť. Aby sme skládkovaniu predišli, všetci by sme sa mali usilovať v prvom rade 

o predchádzanie tomu, aby vôbec nejaký odpad vznikal. Ak vznikne, mali by sme ho pripraviť na ďalšie spracovanie (odovzdávať ho čistý, bez zvyškov jedla), firmy ho potom zrecyklujú a vyrobia z neho nové výrobky. Ten, ktorý sa nedá zrecyklovať, využije sa inak (napríklad na energetické účely). Až potom prichádza na rad zneškodňovanie odpadu, aj v podobe skládkovania.

 

Skvelé výsledky

V roku 2017 sa v Novej Bošáci podarilo vytriediť o 12 ton odpadu viac ako predošlý rok. Ak sa zapojí do separovania viac obyvateľov, môžeme dosiahnuť ešte oveľa lepšie výsledky. Preto myslite ekologickejšie a zaistite si čistejšie a zdravšie životné prostredie.

Čítať ďalej...

Bezplatný SMS rozhlas 

 

Vážení spoluobčania,

opäť máte možnosť dostávať správy z miestneho rozhlasu formou krátkych správ na Váš mobilný telefón. Aktuálne funguje viacero možností ako ich príjamať či už prostredníctvom aplikácii ako sú Whatsapp, Messenger, Viber a iné, alebo klasickou formou SMS pre staršie mobilné telefóny.

Po kliknutí na logo nižšie budete presmerovaní na stránku, kde je možné sa zaregistrovať pre príjamnie týchto správ, prípadne sa stačí zastaviť počas úradných hodín na našom obecnom úrade, kde Vám pracovníčky pomôžu s registráciou Vášho telefónneho čísla.

SMS spravodaj logo

JoomSpirit