Ponuka - akcia na palivo

 

akcia uhlie brikety 05 2018

 Uzávera rozhľadne na Lopeníku

 

OZNÁMENIE

Z dôvodu opravy rozhľadne na Veľkom Lopeníku bude od

11.4. 2018 do 4. 5. 2018 počas pracovných dní rozhľadňa

UZATVORENÁ

 

Ďakujeme za pochopenie

 Oznam Západoslovenskej distribučnej

 

Od mája do konca októbra 2018 bude ZDIS vo vyznačenej lokalite obnovovať elektrické vedenie. Viac info nižšie.

ZDIS orezanie 01 ZDIS orezanie 02 ZDIS orezanie 03
 1. ročník pochodu Okolo Bošáckej doliny

 

Vážení športoví priatelia,

pozývame Vás na 1. ročník turistickej akcie Okolo Bošáckej doliny, ktorej hlavným organizátorom je Mikroregión Bošáčka a vykonávateľom či spoluorganizátorom trojica športových zanietencov  zo Zabudišovej, miestnej časti obce Bošáca. Myšlienka sa už dávnejšie zrodila v hlave Jozefa Struhára, do prípravy akcie sa pridali Jaroslav Struhár a Miroslav Kavický. Je to niečo nové pre Vás vzhľadom na každoročne sa opakujúce turistické akcie vo Vašich či susedných regiónoch, a preto veríme, že sa prídete prejsť po atraktívnom prostredí slovensko-moravského pomedzia Bielych Karpát v okolí Veľkého Lopeníka. Prakticky celá 50 km trasa je hrebeňovka, z nezanedbateľnej časti aj po území Moravy, s krásnymi výhľadmi do širokého okolia s relatívne malým prevýšením na túto vzdialenosť. 30 km trasa pretína Bošácku dolinu v Novej Bošáci.  Pre účastníkov budú pripravené na štarte pri Penzióne Žákovic v Trenčianskych Bohuslaviciach mapy Mikroregiónu Bošáčka s vyznačenými trasami, ďalej  propozície akcie a v cieli dostanú všetci pamätné listy. Tešíme sa na Vašu účasť. 

            Turistike zdar !!!

 

Text pochod 28.4.2018 foto pochod 28.4.2018 mapa trasa pochodu 28.4.2018
 Zámer o prenájme pôdy

 

zámer prenájmu

 Separovanie odpadu v Novej Bošáci

 

Prečo triediť odpad

logo recyklovanie

 Na Slovensku ročne vyprodukuje jeden občan priemerne 350 kilogramov komunálneho odpadu, pritom až polovica by sa dala ešte využiť. Aj obec by mohla ušetriť svoje financie tým, že ľudia separujú. Okrem toho, v prírode sa odpad rozkladá oveľa pomalšie, napríklad plechovky sa rozkladajú 20 až 100 rokov, PET fľaša by sa rozkladala 500 rokov, sklo dokonca až 4000 rokov. Separovaním odpadu získate minimálne dobrý pocit z dobre vykonanej práce, zlepšenie budúcnosti pre svoje deti či čistejšie a zdravšie životné prostredie. Ľudia na celej Zemi by sa mali snažiť o čo najmenšie vytváranie odpadu. Príkladom nám idú aj zahraničné krajiny, pokým priemerný Slovák použije za rok 466 igelitových tašiek, priemerný Dán iba 4 tašky.

 Ako separovať?

Separovať sa dá veľmi jednoducho tým, že odpad pretriedite a vhodíte do príslušných vriec, alebo ho môžete vhodiť priamo do kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci a pravidelne sa vyvážajú. Odpad sa potom odvezie a dá sa opäť spracovať na výrobu iných produktov. Ak uvidíte čiernu skládku odpadu, prosíme vás o jej nahlásenie na obecný úrad.

Čo sa ďalej deje so separovaným odpadom

recyklovanie

V Novej Bošáci sa o odvoz separovaného odpadu stará firma Marius Pedersen, ktorá ho potom ďalej spracováva a predáva iným firmám na spracovanie, teda odpad sa stáva tovarom. Z PET fliaš sa napríklad vyrábajú vlákna na výrobu kobercov či oblečenia. Z fólií, vreciek alebo tašiek môžu byť opäť fólie. Z tvrdých obalov (od krémov, gélov a pod.) sa vyrábajú palety na tovar. Zvyšky, ktoré sa nedajú inak využiť sa používajú na výrobu zatrávňovacích dlaždíc alebo alternatívneho paliva.

Skládkovanie odpadov je až tá úplne najposlednejšia možnosť. Aby sme skládkovaniu predišli, všetci by sme sa mali usilovať v prvom rade 

o predchádzanie tomu, aby vôbec nejaký odpad vznikal. Ak vznikne, mali by sme ho pripraviť na ďalšie spracovanie (odovzdávať ho čistý, bez zvyškov jedla), firmy ho potom zrecyklujú a vyrobia z neho nové výrobky. Ten, ktorý sa nedá zrecyklovať, využije sa inak (napríklad na energetické účely). Až potom prichádza na rad zneškodňovanie odpadu, aj v podobe skládkovania.

 

Skvelé výsledky

V roku 2017 sa v Novej Bošáci podarilo vytriediť o 12 ton odpadu viac ako predošlý rok. Ak sa zapojí do separovania viac obyvateľov, môžeme dosiahnuť ešte oveľa lepšie výsledky. Preto myslite ekologickejšie a zaistite si čistejšie a zdravšie životné prostredie.

Čítať ďalej...

 Oznámenie o dotácii na opravu ciest od Lesy š.p.

 

Po niekoľkých žiadostiach o dotáciu na opravu ciest, ktoré vo veľkej miere ničí hlavne ťažká technika zvážajúca drevo z našich hôr nám Lesy Slovenskej republiky schválili dotáciu vo výške 15 000€ na opravu niektorých častí komunikácii. O presných lokalitách, kde sa budú cesty z dotácie opravovať Vás budeme priebežne informovať.

lesy dotácia na opravu MK 2018 s01 lesy dotácia na opravu MK 2018 s02
 Hasiči upozorňujú

 

Vážení  občania !

      V jarnom období sa výrazne zvyšuje  riziko vzniku  požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť  ovplyvňujú  najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú následkom  porušovania zákona o ochrane pred požiarmi.  Niektorí občania svojim  nezodpovedným a ľahkovážnym konaním v prírode  ohrozujú  naše spoločné bohatstvo – lesy.  Vypaľovanie suchých porastov je každoročne sa opakujúci  jav  a  preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia  na občanov  s výzvou  rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania,  

  • nevypaľujte suché trávnaté porasty ! poziar luky
  • nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť
  • nefajčite v lese ! 
  • na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory na to určené – ohniská ! 
  • pri odchode ohniská dôkladne uhaste !

 

      Hasiči upozorňujú, že za  vypaľovanie porastov  je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

 

      Chrániť lesy prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajme predpisy o ochrane pred požiarmi a správajme sa v prírode zodpovedne a ohľaduplne.               

Bezplatný SMS rozhlas 

 

Vážení spoluobčania,

opäť máte možnosť dostávať správy z miestneho rozhlasu formou krátkych správ na Váš mobilný telefón. Aktuálne funguje viacero možností ako ich príjamať či už prostredníctvom aplikácii ako sú Whatsapp, Messenger, Viber a iné, alebo klasickou formou SMS pre staršie mobilné telefóny.

Po kliknutí na logo nižšie budete presmerovaní na stránku, kde je možné sa zaregistrovať pre príjamnie týchto správ, prípadne sa stačí zastaviť počas úradných hodín na našom obecnom úrade, kde Vám pracovníčky pomôžu s registráciou Vášho telefónneho čísla.

SMS spravodaj logo

JoomSpirit