Leták - zber, separácia a recyklácia batérii a akumulátorov

 

MACH TRADE   baterie letak   15.1.2019

 Zľava pre občanov v kúpeloch - Trenčianske Teplice

 

Vážení občania,
ponúkame Vám zľavu na procedúry pre občanov Novej Bošáce v Kúpeloch Trenčianske Teplice. Postačuje oznámiť, že si uplatňujete zľavy v rámci akcie „Kúpele v regióne“ a preukázať sa občianskym preukazom na kancelárii predaja procedúr. Objednávať je potrebné telefonicky alebo e-mailom. Bližšie informácie získate na Obecnom úrade.

kupele   zľava

 Viac informácii o bazénoch nájdete na tejto stránke:
https://www.kupele-teplice.sk

 Zateplenie kultúrneho domu

 

 Vážení spoluobčania,

aktuálne prebieha zateplenie nášho kultúrneho domu, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom zateplenia a rekonštrukcie niektorých častí kultúrného domu spolu s obecným úradom má za cieľ znížiť energetickú náročnosť budovy.

Prinášame Vám niekoľko vizualizácii ako by mal náš "kultúrny stánok" vyzerať po dokončení.

 

01 farba KD 02 farba KD
03 farba KD 04 farba KD
05 farba KD

 

A tu niekoľko fotografíí z realizácie zatepletia:

Čítať ďalej...

 Nehádžme všetko do jedného vreca - seriál o odpadoch

 

Vážení spoluobčania,

prinášame Vám v spolupráci so spoločnosťou NATUR-PACK seriál o odpadoch s názvom
"Nehádžme všetko do jedného vreca".
Ide o videá zamerané na separovanie odpadu, čo je dnešným najväčším problémom spoločnosti. Budeme radi ak si pozriete tieto krátke videá a možno aj pomocou nich budeme lepšie separovať odpad, ktorý tvoríme v našich domácnostiach.


Úvodný diel

Čítať ďalej...

 Informácie o výsadbe rýchlorastúcich drevín v k. ú. Nová Bošáca, CHKO Biele Karpaty

 

Naša obec sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a vzhľadom k tomu aj štátna ochrana prírody reguluje možnosti výsadby rôznych druhov drevín v tejto lokalite. biele karpaty znak

Keďže sa v našej obci vyskytla výsadba drevín (Paulownia), ktoré nie sú povolené upozorňujeme občanov, aby sa vyhli ich výsadbe ako aj ďaľším druhom drevín, ktoré nie su povolené.

drevina paulovnia 01drevina paulovnia 02

 

Výsadbou nepovolených druhov drevín je možné udeliť pokutu!

 

 Prikladáme nekoľko informácii k pestovaniu rôznych druhov rastín:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-138#prilohy

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-342#prilohy

http://www.sopsr.sk/files/24_2003_vyhlaska_OPaK_od_01_01_2015.pdf

Rozhodnutie v prípade pestovania Paulownie na Slovensku 

 

 Separovanie odpadu v Novej Bošáci

 

Prečo triediť odpad

logo recyklovanie

 Na Slovensku ročne vyprodukuje jeden občan priemerne 350 kilogramov komunálneho odpadu, pritom až polovica by sa dala ešte využiť. Aj obec by mohla ušetriť svoje financie tým, že ľudia separujú. Okrem toho, v prírode sa odpad rozkladá oveľa pomalšie, napríklad plechovky sa rozkladajú 20 až 100 rokov, PET fľaša by sa rozkladala 500 rokov, sklo dokonca až 4000 rokov. Separovaním odpadu získate minimálne dobrý pocit z dobre vykonanej práce, zlepšenie budúcnosti pre svoje deti či čistejšie a zdravšie životné prostredie. Ľudia na celej Zemi by sa mali snažiť o čo najmenšie vytváranie odpadu. Príkladom nám idú aj zahraničné krajiny, pokým priemerný Slovák použije za rok 466 igelitových tašiek, priemerný Dán iba 4 tašky.

 Ako separovať?

Separovať sa dá veľmi jednoducho tým, že odpad pretriedite a vhodíte do príslušných vriec, alebo ho môžete vhodiť priamo do kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci a pravidelne sa vyvážajú. Odpad sa potom odvezie a dá sa opäť spracovať na výrobu iných produktov. Ak uvidíte čiernu skládku odpadu, prosíme vás o jej nahlásenie na obecný úrad.

Čo sa ďalej deje so separovaným odpadom

recyklovanie

V Novej Bošáci sa o odvoz separovaného odpadu stará firma Marius Pedersen, ktorá ho potom ďalej spracováva a predáva iným firmám na spracovanie, teda odpad sa stáva tovarom. Z PET fliaš sa napríklad vyrábajú vlákna na výrobu kobercov či oblečenia. Z fólií, vreciek alebo tašiek môžu byť opäť fólie. Z tvrdých obalov (od krémov, gélov a pod.) sa vyrábajú palety na tovar. Zvyšky, ktoré sa nedajú inak využiť sa používajú na výrobu zatrávňovacích dlaždíc alebo alternatívneho paliva.

Skládkovanie odpadov je až tá úplne najposlednejšia možnosť. Aby sme skládkovaniu predišli, všetci by sme sa mali usilovať v prvom rade 

o predchádzanie tomu, aby vôbec nejaký odpad vznikal. Ak vznikne, mali by sme ho pripraviť na ďalšie spracovanie (odovzdávať ho čistý, bez zvyškov jedla), firmy ho potom zrecyklujú a vyrobia z neho nové výrobky. Ten, ktorý sa nedá zrecyklovať, využije sa inak (napríklad na energetické účely). Až potom prichádza na rad zneškodňovanie odpadu, aj v podobe skládkovania.

 

Skvelé výsledky

V roku 2017 sa v Novej Bošáci podarilo vytriediť o 12 ton odpadu viac ako predošlý rok. Ak sa zapojí do separovania viac obyvateľov, môžeme dosiahnuť ešte oveľa lepšie výsledky. Preto myslite ekologickejšie a zaistite si čistejšie a zdravšie životné prostredie.

Čítať ďalej...

Bezplatný SMS rozhlas 

 

Vážení spoluobčania,

opäť máte možnosť dostávať správy z miestneho rozhlasu formou krátkych správ na Váš mobilný telefón. Aktuálne funguje viacero možností ako ich príjamať či už prostredníctvom aplikácii ako sú Whatsapp, Messenger, Viber a iné, alebo klasickou formou SMS pre staršie mobilné telefóny.

Po kliknutí na logo nižšie budete presmerovaní na stránku, kde je možné sa zaregistrovať pre príjamnie týchto správ, prípadne sa stačí zastaviť počas úradných hodín na našom obecnom úrade, kde Vám pracovníčky pomôžu s registráciou Vášho telefónneho čísla.

SMS spravodaj logo

JoomSpirit