Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 15.6.2018

 

Vyhlásenie ČZNVP od 15.6.2018 pre územie OR NMNV Vyhlásenie ČZNVP od 15.6.2018 pre územie OR NMNV2
 Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky ZŠ a MŠ v Novej Bošáci

 

VK riad.ZŠ Nová Bošáca VK riad.ZŠ Nová Bošáca2
 Odstávka el. energie 2.7.2018

 

odstávka el. energie 2.7.2018

 Prerušenie dodávky elektrickej energie 28. - 29. 6.2018

 

28.6.2018 Prerušnie elektr 29.6.2018 Prerušnie elektr.

 

 Pomôžme a darujme krv nášmu kamarátovi a spoluobčanovi - aktualizované

 

Vážení spoluobčania,

možno sa k Vám dostala smutná správa, že náš spoluobčan Peter Ochodnický mladší mal vážnu dopravnú nehodu a momentálne je hospitalizovaný v Nitrianskej nemocnici.NTSSR logo

Jeho stav je vážny a pri operačných zákrokoch, ktoré musí absolvovať je potrebné veľké množstvo krvi. Preto by sme Vás chceli poprosiť o darovanie krvi na jeho meno a rok narodenia: Peter Ochodnický, 1991.

Je jedno, kde na Slovensku budete krv darovať, vždy po nahlásení mena pacienta pre ktorého darujete sa táto krv dostane k nemu. V prípade, že máte inú krvnú skupinu tiež to nie je problém, pretože národné transfúzne stanice si tieto skupiny vymieňajú. 

Tu nájdete súbor s dotazníkom, ktorý sa vypisuje na pracovisku NTSSR pred odberom, takže si môžete vopred doma skontrolovať či ste spôsobilý na darovanie. 

 

Ďakujeme za Vašu pomoc a držíme palce Peťovi aby túto ťažkú situáciu zvládol!

Ak by niekomu vyhovovalo darovať krv v Novom Meste nad Váhom 13.6.2018 pre Peťa:

V Novom Meste nad Váhom sa dňa 13.06.2018 koná darovanie krvi - "Pocta Jankovi Bernovskému" (https://www.nove-mesto.sk/item/darovanie-krvi-pocta-jankovi-bernovskemu).

Organizátor tohto odberu súhlasí i s odberom pre Petríka, čiže treba do dotazníka uviesť: Peter Ochodnický, ARO, chirurgia Nemocnica Nitra.


 Príprava na darovanie krvi

Čítať ďalej...

 Prerušenie dodávky elektriky 27.6.2018

 

ZDIS   27.6.2018

 Oznam Západoslovenskej distribučnej

 

Od mája do konca októbra 2018 bude ZDIS vo vyznačenej lokalite obnovovať elektrické vedenie. Viac info nižšie.

ZDIS orezanie 01 ZDIS orezanie 02 ZDIS orezanie 03
 Zámer o prenájme pôdy

 

zámer prenájmu

 Separovanie odpadu v Novej Bošáci

 

Prečo triediť odpad

logo recyklovanie

 Na Slovensku ročne vyprodukuje jeden občan priemerne 350 kilogramov komunálneho odpadu, pritom až polovica by sa dala ešte využiť. Aj obec by mohla ušetriť svoje financie tým, že ľudia separujú. Okrem toho, v prírode sa odpad rozkladá oveľa pomalšie, napríklad plechovky sa rozkladajú 20 až 100 rokov, PET fľaša by sa rozkladala 500 rokov, sklo dokonca až 4000 rokov. Separovaním odpadu získate minimálne dobrý pocit z dobre vykonanej práce, zlepšenie budúcnosti pre svoje deti či čistejšie a zdravšie životné prostredie. Ľudia na celej Zemi by sa mali snažiť o čo najmenšie vytváranie odpadu. Príkladom nám idú aj zahraničné krajiny, pokým priemerný Slovák použije za rok 466 igelitových tašiek, priemerný Dán iba 4 tašky.

 Ako separovať?

Separovať sa dá veľmi jednoducho tým, že odpad pretriedite a vhodíte do príslušných vriec, alebo ho môžete vhodiť priamo do kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci a pravidelne sa vyvážajú. Odpad sa potom odvezie a dá sa opäť spracovať na výrobu iných produktov. Ak uvidíte čiernu skládku odpadu, prosíme vás o jej nahlásenie na obecný úrad.

Čo sa ďalej deje so separovaným odpadom

recyklovanie

V Novej Bošáci sa o odvoz separovaného odpadu stará firma Marius Pedersen, ktorá ho potom ďalej spracováva a predáva iným firmám na spracovanie, teda odpad sa stáva tovarom. Z PET fliaš sa napríklad vyrábajú vlákna na výrobu kobercov či oblečenia. Z fólií, vreciek alebo tašiek môžu byť opäť fólie. Z tvrdých obalov (od krémov, gélov a pod.) sa vyrábajú palety na tovar. Zvyšky, ktoré sa nedajú inak využiť sa používajú na výrobu zatrávňovacích dlaždíc alebo alternatívneho paliva.

Skládkovanie odpadov je až tá úplne najposlednejšia možnosť. Aby sme skládkovaniu predišli, všetci by sme sa mali usilovať v prvom rade 

o predchádzanie tomu, aby vôbec nejaký odpad vznikal. Ak vznikne, mali by sme ho pripraviť na ďalšie spracovanie (odovzdávať ho čistý, bez zvyškov jedla), firmy ho potom zrecyklujú a vyrobia z neho nové výrobky. Ten, ktorý sa nedá zrecyklovať, využije sa inak (napríklad na energetické účely). Až potom prichádza na rad zneškodňovanie odpadu, aj v podobe skládkovania.

 

Skvelé výsledky

V roku 2017 sa v Novej Bošáci podarilo vytriediť o 12 ton odpadu viac ako predošlý rok. Ak sa zapojí do separovania viac obyvateľov, môžeme dosiahnuť ešte oveľa lepšie výsledky. Preto myslite ekologickejšie a zaistite si čistejšie a zdravšie životné prostredie.

Čítať ďalej...

Bezplatný SMS rozhlas 

 

Vážení spoluobčania,

opäť máte možnosť dostávať správy z miestneho rozhlasu formou krátkych správ na Váš mobilný telefón. Aktuálne funguje viacero možností ako ich príjamať či už prostredníctvom aplikácii ako sú Whatsapp, Messenger, Viber a iné, alebo klasickou formou SMS pre staršie mobilné telefóny.

Po kliknutí na logo nižšie budete presmerovaní na stránku, kde je možné sa zaregistrovať pre príjamnie týchto správ, prípadne sa stačí zastaviť počas úradných hodín na našom obecnom úrade, kde Vám pracovníčky pomôžu s registráciou Vášho telefónneho čísla.

SMS spravodaj logo

JoomSpirit