Profil verejného obstarávateľa

 

Obec Nová Bošáca je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Nová Bošáca na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o ôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie informácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Nová Bošáca
Sídlo: 913 08 Nová Bošáca č. 79
IČO: 00311839
DIČ: 2021079819
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu: 5844839001/5600
IBAN: SK74 5600 0000 0058 4483 9001
SWIFT Code: KOMASK2X
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Žucha, starosta obce
Telefónne číslo: 032/7780156, 0902 405053
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Poslanci obecného zastupiteľstva v Novej Bošáci

 

Meno a priezvisko rok
narodenia
 profesia politická
príslušnosť
počet hlasov
Voľby 2014
kontakt
Bc. Peter Levkovič    výkonný riaditeľ neázvislý 320 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
MUDr. Katarína Kosová   lekárka nezávislý 246 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Daniel Gelo   živnostník KDH 221  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Andrej Kosa   stolár nezávislý 214 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ivan Kabelík  1977 vedúci údržby KDH 208 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Peter Uherčík   elektrotechnický
inžinier
nezávislý 208 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ján Kukuča 1986 elektrotechnik nezávislý 198 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podkategórie

JoomSpirit